Oferta

Pracownia Projektowa Kenton istnieje od 1997 roku.
Zajmujemy się wykonywaniem:
 • analiz zagospodarowania terenu,
 • koncepcji architektonicznych,
 • wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
 • przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji technicznych,
 • uzgadnianiem dokumentacji i uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
 • nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji.
Specjalizujemy się w projektowaniu budownictwa użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego oraz budownictwa zamieszkania zbiorowego.
Wykonujemy dokumentację w następnych branżach:
 • projekty architektoniczne,
 • projekty konstrukcyjne,
 • projekty elektryczne,
 • projekty teletechniczne,
 • projekty wod-kan.,
 • projekty c.o.,
 • projekty wentylacji mechanicznej,
 • projekty klimatyzacji,
 • projekty SAP,
 • projekty drogowe,
 • projekty sieci zewnętrznych,
 • projekty zieleni,
 • inne projekty specjalistyczne.
Pracujemy na licencjonowanych programach komputerowych takich jak: Autocad, Corel Draw i Revit.
Naszą podstawową dewizą jest dążenie do jak najwyższej jakości zarówno architektonicznej jak i technicznej projektowanych budynków.
 
Inwestorzy:
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z.o.o
 • Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.
 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
 • Gdańska Stocznia Remontowa S.A.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z.o.o
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 • Politechnika Gdańska
 • Navo Investment Sp. z.o.o
 • Urząd Miejski Miasta Gdynia
 • Akademia Morska w Gdyni
 • BMG Invest Sp. z.o.o
 • Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
 • DRMG
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEŁM
 

PL EN