Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - remont elewacji Elewatora Zbożowego

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu elewacji Elewatora Zbożowego. Zakres prac obejmował wymianę istniejących płytek betonowych z odwzorowaniem iluzyjnym istniejących podziałów. Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.
 
Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 
Realizacja 2007 rok
 
Kubatura budynku 48 590 m3
 
PL EN