Projekt koncepcyjny Muzeum Morskiego – Centrum Nauki przy ul. Inż. Tadeusza Apolinarego Wendy w Szczecinie

Projekt  koncepcyjny Muzeum Morskiego – Centrum Nauki przy ul. Inż. Tadeusza Apolinarego Wendy w Szczecinie. Udział w postępowaniu konkursowym.
Powierzchnia użytkowa: 7 000 m².
Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie
PL EN