Zarząd Morskiego Portu Gdyni S.A. - przebudowa i rozbudowa budynku magazynowo-biurowego

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części istniejącego budynku magazynowo-biurowego na budynek biurowy i szkolny. Część szkolna przeznaczona na potrzeby Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja w trakcie realizacji

Powierzchnia zagospodarowania działki 2719,20m2

Powierzchnia całkowita 10 143,80 m2

Powierzchnia użytkowa 8 770,50 m2

Kubatura 39 403,70 m3
PL EN